Monday, December 12, 2011

Film - Sicko

Part 1

Part 2Part 3Part 4Part 5Part 6Part 7Part 8Part 9Part 10Part 11Part 12Extra Interview with Elizabeth WarrenExtra about NorwayVocabulary:

to go out of business/bankrupt – skrachovať
an OB-GYN (obstetrician and gynaecology) – a specialist doctor
to flush a wound – čistiť s vela voda
health insurance/coverage/HMO (health management organization) – zdravotné poistenie
a sicko – zvrhlík
a landfill – skládka odpadkov
uninsured – nepoistený
storage room – skladisko
a machinist – strojník v tovareň
a heart attack – infarct
cancer – rakovina
co-pays (co-payments) – mesačný splátky
deductibles – poplatky ktore plati na každa navšteva v nemocnicy, s doktorom, alebo operacii
by sheer coincidence – len súlad
a contractor – staviteľ
plumbing – inštallacia aj nápravná údržba toalety, umyvadla, etc.
to kick back somewhere – odychovať
Medicare – štatny poistenie pre starši
spillages – rozliatie
a painkiller – liek proti bolesti
a head-on-collision – čelná zrážka vozidiel
to be knocked out cold/unconscious – omráčeny
paramedics – zdravotná sestry ktore šoferuju sanitky
ambulance ride – jazd v sanitku
preapproved – vopred odsúhlasený
to reject/be rejected/to weed someone out – odmietnuť, byť odmieteny, vyradný
bodymass index – pomer medzi vahov aj viško
to take matters in your own hands –zobrať niečo na seba
deaf – hluchý
cochlear implants – slimákovitý implantát do ucha
a denial – odmietnutie
to suck (slang) – ked niečo je na nič
an insurance quote – odhad mesačna cena
a preexisting condition – skôr jestvujúci choroba
diabetes – cukrovka
ineligible/not eligible – nevoliteľný
brain tumor – tumor mozgu
to get red carpet treatment – byť vyjednany ako kral
chemotherapy – chemoterapia
an MRI (magnetic resonance imaging) test – magnatická rezonancia
a referral – žiadosť o súhlas
a medical reviewer – posudzovateľ podstupeňa operacia
a yeast infection – kvasinkovú infekciu
a serious ailment – vážna choroba
undisclosed/secret – neodhalený
a slip-up – urobiť chybu
to conceal/misrepresent something – skryť niečo
to jack up the rates – zvýšiť ceny
prudent person preexisting condition – any symptom related to an illness that was uncomfirmed by a doctor prior to applying.
to slip through the cracks – byť ignorovany systemom
kidney cancer – rakovina obličky
to faze someone – trápiť niekomu
to maim – zohaviť
a logjam – prekážka
to postpone – odložiť
a fearmonger – širič poplašný sprava
a coffee klatch – stretnutie v doma
a precedent – predošlý
to go unchecked – zostať nepovšimnutý
a (legislative) bill – navrch zakona
to come down with an illness – nabažiť sa
a common-law partner – spoločná domáce manžel/ka
to be adament – byť tvrdý, neústupný
Parkinson’s Disease – Parkinsonová choroba
a stroke – mozgová poraška
to be due (when pregnant) – očakávať
to have reduced means – byť chudobný
to get reimbursed – byť zaplatený
bottom of the rung – najhorši
to pull together – spojiť sily
low/high blood pressure – nízky/vysoký krvná tlak
to demoralize someone – znemravniť niekto
infant mortality rate – detská úmrtnosť
fever of 104o Farenheit = 40o Celsius
911 – telefónna čislo pre prvy pomôc, v Amerika
an out-of-network hospital – nemocnica mimo poistene siete
a seizure – mozgová mŕtvica
to be escorted out of a building (by police) – byť doprevádzaný zo policajty
cardiac arrest – srdcová porucha
to expire – umrieť
to be in a daze –
social security – sociálne zabezpečenie
premiums – prémie
preventative care – ochranný starostlivosť
a sick day – den odpustený prace, vedľa choroby
skid row – a run-down or dilapidated urban area with a large, impoverished population
a voucher – záruka
to thwart the terrorists – mariť terroristi
a fundraiser – udalosť pre zbierať peniaze pre charita
a raffle – lotéria, tombola
pulmonary fibrosis – pľúcny fibróza
a respiratory illness – dýchací choroba
an EMT (emergency medical technician) volunteer – dobrovoľný sdravotný sestra/brat
grinding teeth – mlieť zubi
an affidavit – miestoprísažné vyhlásenie
to catch your breath – lapať po dychu
sleep apnea – choroba ked ne dzchaš dosť kym spíte

No comments:

Post a Comment