Saturday, November 3, 2012

1B - Literature Test Update, Nov 4th, 2012

Dear Students,

I will not be coming to school tomorrow, as I have to go to the doctor. The test on Charles Dickens's Christmas Carol will be on Friday. It will have questions about vocabulary, the characters, and the plot.

Here is the vocabulary I prepared for the test:

to bury - pochovať
a carriage - voz
a county - okres
a parish - farnosť
a workhouse - chudobinec
foggy - hmlistý
a beggar - žobrák
an account book – účtová kniha
to owe – dlžiť, dlhovať
coal - uhlie
a scarf - šál
a candle - sviečka
rubbish – odpad, hluposť
humbug - hluposť
a shilling – Britská minca
unpleasant - nepríjemný
pie - koláč
turkey - morka
an inn - hostinec
a knocker - klopadlo
to slam a door – buchnúť dverami
chains - reťaze
cruel - krutý
midday (noon) - poludnie
a holly tree - cezmina
a field - pole
a tear - slza
brick - tehla
to clap your hands - tlieskať
a servant - slúžka
to get engaged – dostať sa do záberu
a branch - konár
a berry - bobuľa
a torch – fakľa
to wave - zakývať
a flame - oheň
to play a joke – robiť šibalstvá
tiny - nepatrný
a crutch - barla
to behave – chovať sa spravné
relations - pribuzni
a miner - baník
a lighthouse - maják
miserable - biedny
a hood - kapucňa
the exchange (stock exchange) – finančná burza
a bundle of cloth – batoch látok
curtains - závesy
wool blankets – vlnené deky
a gravestone – náhrobný kameň

No comments:

Post a Comment