Wednesday, October 19, 2011

1B VOCABULARY - Livingroom 2, Oct 19th

Dear students, here's the vocabulary for Friday:

list a letter
vypínač a light switch
časopis a magazine
zrkadlo a mirror
peniaze money
noviny a newspaper
maľba a painting
pero a pen
ceruzka a pencil
telefón a phone
fotka a photo
album a photo album
obrázok a picture
fajka a pipe
rastlina a plant
pohľadnica a postcard
tlačiareň a printer
peňaženka a purse
radiátor a radiator
radio a radio/stereo
sklápacie kreslo a recliner/La-Z-Boy
rohož a rug
snímač, a scanner
prehliadač
polica a shelf
rozkladacia a sleeper-sofa/sofa-bed
pohovka
zošívačka a stapler
páska, kazeta tape
lepiaca páska
televízia a television/ t.v.
vreckovka a tissue/Kleenex
hore po schodoch upstairs
vysávač a vacuum cleaner
váza a vase
video prehrávač a VCR
videokazeta a video cassette
stena a wall
hodinky a watch/wrist watch
okno a window
okenný a window sill
parapet/rímsa
záves a window curtain
okenná roleta a window blind

No comments:

Post a Comment