Sunday, October 2, 2011

FILM CLUB VOCABULARY - The Devil's Advocate

homeroom - učebňa
a pass (hall pass) – písomné povolenie na opustenie triedy
rumor - povesť
deadline – hraničný termín
a quote - úvodzovka
to quote - kótovať
unblemished - nepoškvrnený
trial - pojednávanie
party pooper - domased
lump-sum – celková suma
verdict - rozsudok
jury - porota
juror - porotca
prosecutor – štátny zástupca
defendant – odporca, žalovaná strana
repo (repossess) – znovu držať, zobrať
to confer – diskutovať, riadiť sa
get rid of - zbaviť sa
the next big thing – nasledujúci hviezda
conviction – usvedčenie, odsúdenie
to plea – priznať sa (vinu, nevinu)
a clear conscience – čistý vedomia
my lips are sealed – nič nepoviem
parole – prepustenie podmienečne odsúdeného
time served – čas slúžil vo väzení
maritime - prímorský
merger - splynutie
acquisitions - získavanie
petition - požiadavka
a case - proces
investment - investícia
health codes – pravidly o zdravie
just drifting around - posúvať
cocky – nafúkaný, namyslený
innocuous - neškodný
to handle a situation – ovládať situacia
to bail someone out/make bail – vyplatiť niekoho kauciou
marquis defense attorney – obhajca pre pohatých
to bail on someone – nechať priateľa sám
a whiz kid – mladý génius
is everything on beam? – Je všetko v poriadku?
D.A. (district attorney) – okresný prokurátor
a shrink - psychiater
hearsay - počutie
hormonal imbalance – hormónálna nerovnováha
malice aforethought – premyslená zlovoľnosť
esteemed - veľavážený
prankster - vtipálek
vanity – domýšľavosť, márnivosť

No comments:

Post a Comment