Tuesday, October 18, 2011

Film Vocabulary - BeetleJuice

Dear Students, here's the list:

fella (fellow) – človek, spoločník
tung oil – čínsky drevný olej
take things slow – premýšľať pred robiš niečo
retrace your steps – vratit sa späť
deceased – zosnulý
give me the basics – povedz zakladný informacie
porch – veranda, krytý vchod
manifestation – duch
obituaries – smútočné oznámenie
cabin fever – ponorka choroba
craftsmanship - zručnosť
a decent meal – dobry-správny večera
a blowtorch – plameňomet
to rip out the plumbing – vytrhnúť inštalácia
to trash something – zničiť niečo
to clip coupons – vystrihnút kuponý
an ant farm – farma pre mravce (terarium)
Ozzy & Harriet – famous characters from TV
to gut out a house – vytrhnúť všetko pred obnovenie
to go insane - zošalieť
I’m gonna get him/her – zabijem ho/ju
knock down a few walls – búrať stene
to do someone a favor – robiť láskavosť
the attic – podkrovie
to be trapped – byť zachycovana
Cantonese – kantonský jedlo čínsky
Szechuan – inej činsky jedlo
a stroke - mŕtvica
MSG - Monosodium glutamate
to bait someone – navnadiť do debata
pumpkin - milá
a darkroom – tmavá komora
miserable – biedny
the sticks – vidiek
time-consuming – časovo náročný
to be devastated – byť devastovaný
a skeleton key – pakľúč
to get rid of a critter – zbaviť sa zo tvor
to posses someone – ovládať niekomu
an exorcism – vyháňanie duchov
to bite the big one slang– zomrieť
a voucher – záruka
a civil servant – štátny úradník
a case worker – právny zástupca
to evaluate – oceniť
a troublemaker – rušiteľ poriadku
to sleaze around – striehnuť
to nosh – jesť
a putz – hajzel
death shroud – rubáš
to moan – stonať
Prince Valium – a drug to help you sleep
equity – majetok
ghoulish – ako upír, zvrhlík
to have a shot at someone – mať šancu
to overstep your bounds – prekročiť tvoje hranice
simpatico - kamarát
hermano - muž
lighten up – uvoľniť sa
the calypso – kalypso spoločenský tanec
flake – idiota
you losers – porazený
a deadbeat – príživník, nudný človek
to plummet – padať
a silly parlor trick – trapný malý prepychový trik
to play charades – hrať čaráda
to rive – rozštiepiť
eligible bachelor – žiadaný muž
scram! – Choď preč
to dissect a frog – rozpítvať žabu

No comments:

Post a Comment